HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 45,22 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18 H26 Hechten weke delen € 66,32 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29 H33 Hemisectie van een molaar € 72,35 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 36,18 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 96,47 H44 Primaire antrumsluiting € 66,32 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 84,41 H65 Primaire sluiting € 162,79 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 45,22 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18 H26 Hechten weke delen € 66,32 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29 H33 Hemisectie van een molaar € 72,35 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 36,18 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 96,47 H44 Primaire antrumsluiting € 66,32 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 84,41 H65 Primaire sluiting € 162,79 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93