HETTANDARTSTARIEF 2022
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 46,29 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 34,57 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29 H26 Hechten weke delen € 67,90 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 61,72 H33 Hemisectie van een molaar € 74,07 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 74,07 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 37,03 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,07 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 98,76 H44 Primaire antrumsluiting € 67,90 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 86,41 H65 Primaire sluiting € 166,65 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,51
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 46,29 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 34,57 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29 H26 Hechten weke delen € 67,90 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 61,72 H33 Hemisectie van een molaar € 74,07 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74,07 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 37,03 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,07 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 98,76 H44 Primaire antrumsluiting € 67,90 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 86,41 H65 Primaire sluiting € 166,65 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,51