HETTANDARTSTARIEF 2020
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 43,73 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06 H26 Hechten weke delen € 64,14 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31 H33 Hemisectie van een molaar € 69,97 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 34,98 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 93,29 H44 Primaire antrumsluiting € 64,14 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 81,63 H65 Primaire sluiting € 157,43 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
HETTANDARTSTARIEF 2020
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 43,73 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65 H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06 H26 Hechten weke delen € 64,14 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31 H33 Hemisectie van een molaar € 69,97 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 34,98 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 93,29 H44 Primaire antrumsluiting € 64,14 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 81,63 H65 Primaire sluiting € 157,43 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
Mondiger