HETTANDARTSTARIEF 2020
Mondiger
Toelichting bij het Tandartstarief Uniform landelijk tandartstarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandarts tarief vastgesteld. Op deze website vindt u de tarieven 2020 en daarnaast de officiële NZa documenten over de jaren 2016 tot en met 2020. Voor iedere verrichting die uw tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingen-code met bijbehorend door de NZa vastgesteld tarief. Zie hier voor de officiële tariefsbeschikkingen van 2016 en later. Ik heb een vraag over een tarief van voor 2016 ? Met deze vraag en ook andere vragen over de nota adviseren wij u contact opnemen met uw tandarts of de beroepsorganisatie waarbij hij is aangesloten. De meeste tandartsen zijn lid van de KNMT ( www.knmt.nl ) of de ANT ( www.ant-tandartsen.nl ). Hoe wordt het tandartstarief voor een behandeling in rekening gebracht? Hoe komt een nota tot stand? De kosten van de behandeling worden gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag de tandarts voor elke verrichting een tarief in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts het tarief bij de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt dus een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichtingen het juiste tarief bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. In de avond- en weekenddienst wordt er boven op het normale tarief een toeslag in rekening gebracht door de tandarts.
HETTANDARTSTARIEF 2020
Toelichting bij het Tandartstarief Uniform landelijk tandartstarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandarts tarief vastgesteld. Op deze website vindt u de tarieven 2020 en daarnaast de officiële NZa documenten over de jaren 2016 tot en met 2020. Voor iedere verrichting die uw tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingen-code met bijbehorend door de NZa vastgesteld tarief. Zie hier voor de officiële tariefsbeschikkingen van 2016 en later. Ik heb een vraag over een tarief van voor 2016 ? Met deze vraag en ook andere vragen over de nota adviseren wij u contact opnemen met uw tandarts of de beroepsorganisatie waarbij hij is aangesloten. De meeste tandartsen zijn lid van de KNMT ( www.knmt.nl ) of de ANT ( www.ant-tandartsen.nl ). Hoe wordt het tandartstarief voor een behandeling in rekening gebracht? Hoe komt een nota tot stand? De kosten van de behandeling worden gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag de tandarts voor elke verrichting een tarief in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts het tarief bij de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt dus een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichtingen het juiste tarief bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. In de avond- en weekenddienst wordt er boven op het normale tarief een toeslag in rekening gebracht door de tandarts.
Mondiger