HETTANDARTSTARIEF 2022
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 74,07 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 141,96 R10 * Drievlaks composiet inlay € 185,17 R11 * Eenvlaksinlay € 111,10 R12 * Tweevlaksinlay € 172,83 R13 * Drievlaksinlay € 246,89 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 30,86 R24 * Kroon op natuurlijk element € 271,58 R34 * Kroon op implantaat € 246,89 R29 * Confectiekroon € 55,55 R31 Opbouw plastisch materiaal € 61,72 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 61,72 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 123,45 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 185,17 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 92,59 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,86 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,86 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 123,45 R61 * Plakbrug met preparatie € 185,17 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 43,21 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,69 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 67,90 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86 R91 * Wortelkap met stift € 154,31 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74,07 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123,45 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,86 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,34 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 74,07 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 141,96 R10 * Drievlaks composiet inlay € 185,17 R11 * Eenvlaksinlay € 111,10 R12 * Tweevlaksinlay € 172,83 R13 * Drievlaksinlay € 246,89 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 30,86 R24 * Kroon op natuurlijk element € 271,58 R34 * Kroon op implantaat € 246,89 R29 * Confectiekroon € 55,55 R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,72 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,72 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 123,45 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 185,17 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 92,59 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,86 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,86 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 123,45 R61 * Plakbrug met preparatie € 185,17 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 43,21 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,69 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 67,90 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86 R91 * Wortelkap met stift € 154,31 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74,07 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123,45 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,86 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,34 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.