HETTANDARTSTARIEF 2020
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11 R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92 R11 * Eenvlaksinlay € 104,95 R12 * Tweevlaksinlay € 163,26 R13 * Drievlaksinlay € 233,23 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 29,15 R24 * Kroon op natuurlijk element € 256,55 R34 * Kroon op implantaat € 233,23 R29 * Confectiekroon € 52,48 R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61 R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 40,82 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 64,14 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 29,15 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 11,66 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2020
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11 R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92 R11 * Eenvlaksinlay € 104,95 R12 * Tweevlaksinlay € 163,26 R13 * Drievlaksinlay € 233,23 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 29,15 R24 * Kroon op natuurlijk element € 256,55 R34 * Kroon op implantaat € 233,23 R29 * Confectiekroon € 52,48 R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61 R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 40,82 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 64,14 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 29,15 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 11,66 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
Mondiger