HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 84,48 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 161,92 R10 * Drievlaks composiet inlay € 211,20 R11 * Eenvlaksinlay € 126,72 R12 * Tweevlaksinlay € 197,12 R13 * Drievlaksinlay € 281,60 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 35,20 R24 * Kroon op natuurlijk element € 309,76 R34 * Kroon op implantaat € 281,60 R29 * Confectiekroon € 63,36 R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80 R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49,28 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16 c. Restauraties diversen R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 30.27 R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 77,44 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20 R91 * Wortelkap met stift € 176,00 R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 84,48 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 161,92 R10 * Drievlaks composiet inlay € 211,20 R11 * Eenvlaksinlay € 126,72 R12 * Tweevlaksinlay € 197,12 R13 * Drievlaksinlay € 281,60 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 35,20 R24 * Kroon op natuurlijk element € 309,76 R34 * Kroon op implantaat € 281,60 R29 * Confectiekroon € 63,36 R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80 R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49,28 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16 c. Restauraties diversen R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 30.27 R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 77,44 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20 R91 * Wortelkap met stift € 176,00 R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.