HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72,35 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138,67 R10 * Drievlaks composiet inlay € 180,88 R11 * Eenvlaksinlay € 108,53 R12 * Tweevlaksinlay € 168,82 R13 * Drievlaksinlay € 241,17 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 30,15 R24 * Kroon op natuurlijk element € 265,28 R34 * Kroon op implantaat € 241,17 R29 * Confectiekroon € 54,26 R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120,58 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 180,88 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90,44 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120,58 R61 * Plakbrug met preparatie € 180,88 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42,20 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 66,32 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,15 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,06 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72,35 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138,67 R10 * Drievlaks composiet inlay € 180,88 R11 * Eenvlaksinlay € 108,53 R12 * Tweevlaksinlay € 168,82 R13 * Drievlaksinlay € 241,17 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 30,15 R24 * Kroon op natuurlijk element € 265,28 R34 * Kroon op implantaat € 241,17 R29 * Confectiekroon € 54,26 R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120,58 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 180,88 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90,44 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120,58 R61 * Plakbrug met preparatie € 180,88 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42,20 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12 c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 66,32 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,15 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,06 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.