HETTANDARTSTARIEF 2022
Mondiger
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 23,45 F122A Herhaalconsult € 23,45 F123A Controlebezoek € 14,65 F124A Second Opinion € 111,10 F125A * Maken gebitsmodellen € 17,93 F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 64,74 F127A Multidisciplinair consult, per uur (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 145,11 F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van een complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 111,10 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 50,30 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,93 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 64,74 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 17,28 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 17,28 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 31,49 F156A Beoordelen orthopantomogram € 18,46 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,73 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 55,07 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 19,73 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto 53,8455.07 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 148,14 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 61,72 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 120,95 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 126,50 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 145,88 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 155,42 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 367,70 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 34,99 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 598,14 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 43,74 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F533A Nacontrole beugel € 43,74 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 580,46 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 43,74 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 453,04 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 52,49 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 595,47 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 65,61 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F533A Nacontrole beugel € 43,77 Diversen F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 128,60 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 126,50 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,78 F721A Trekken tand of kies € 46,29 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 34,57 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 86,65 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,84 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 30.40 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 40.07 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 40.07 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 40.07 F815A Verwijderen spalk € 6,17 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.488,04 Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 14,06 F901A Onderlinge dienstverlening ** Maximum * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten. ** prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 23,45 F122A Herhaalconsult € 23,45 F123A Controlebezoek € 14,65 F124A Second Opinion € 111,10 F125A * Maken gebitsmodellen € 17,93 F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 64,74 F127A Multidisciplinair consult, per uur (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 145,11 F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van een complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 111,10 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 50,30 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,93 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 64,74 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 17,28 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 17,28 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 31,49 F156A Beoordelen orthopantomogram € 18,46 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,73 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 55,07 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 19,73 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 55,07 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 148,14 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 61,72 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 120,95 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 126,50 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 145,88 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 155,42 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 30,62 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F531A Nacontrole beugel € 30,62 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 367,70 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 34,99 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 598,14 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 43,74 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F533A Nacontrole beugel € 43,74 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 580,46 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 43,74 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 453,04 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 52,49 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F532A Nacontrole beugel € 34,99 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 595,47 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 65,61 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 30,62 F492A Verwijderen beugel per kaak € 100,74 F533A Nacontrole beugel € 43,77 Diversen F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 128,60 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 126,50 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,78 F721A Trekken tand of kies € 46,29 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 34,57 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 86,65 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,84 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 30,40 F812A * Herstel en/of plaatsen retentie-apparatuur, per kaak € 40,07 F813A * Plaatsen extra retentieapparatuur, per kaak € 40,07 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 40,07 F815A Verwijderen spalk € 6,17 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.488,04 Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 14,06 F901A Onderlinge dienstverlening ** Maximum * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten. ** prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven