HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 22,91 F122A Herhaalconsult € 22,91 F123A Controlebezoek € 14,33 F124A Second Opinion € 108,53 F125A * Maken gebitsmodellen € 17,53 F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63,29 F127A Multidisciplinair consult, per uur (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 141,87 F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van een complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 108,53 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 49,18 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,53 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63,29 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,88 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,88 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 30,79 F156A Beoordelen orthopantomogram € 18,05 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,29 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 53,84 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 19,29 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 53,84 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 144,70 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60,29 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 118,25 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 123,68 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 142,63 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 151,95 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 359,49 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 34,21 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 584,78 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 42,77 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F533A Nacontrole beugel € 42,77 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 567,51 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 42,77 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 442,93 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 51,32 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 582,18 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 64,15 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F533A Nacontrole beugel € 42,77 Diversen F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 125,73 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 123,73 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,13 F721A Trekken tand of kies € 45,22 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 84,72 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,52 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 29,72 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 39,17 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 39,17 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39,17 F815A Verwijderen spalk € 6,03 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.432,50 Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73 F901A Onderlinge dienstverlening ** Maximum * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten. ** prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven
HETTANDARTSTARIEF 2021
Mondiger
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 22,91 F122A Herhaalconsult € 22,91 F123A Controlebezoek € 14,33 F124A Second Opinion € 108,53 F125A * Maken gebitsmodellen € 17,53 F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63,29 F127A Multidisciplinair consult, per uur (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 141,87 F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van een complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 108,53 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 49,18 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,53 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63,29 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,88 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,88 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 30,79 F156A Beoordelen orthopantomogram € 18,05 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,29 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 53,84 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 19,29 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 53,84 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 144,70 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60,29 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 118,25 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 123,68 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 142,63 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 151,95 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 29,94 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F531A Nacontrole beugel € 29,94 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 359,49 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 34,21 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 584,78 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 42,77 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F533A Nacontrole beugel € 42,77 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 567,51 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 42,77 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 442,93 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 51,32 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F532A Nacontrole beugel € 34,21 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 582,18 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 64,15 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,94 F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49 F533A Nacontrole beugel € 42,77 Diversen F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 125,73 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 123,73 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,13 F721A Trekken tand of kies € 45,22 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 84,72 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,52 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 29,72 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 39,17 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 39,17 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39,17 F815A Verwijderen spalk € 6,03 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.432,50 Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73 F901A Onderlinge dienstverlening ** Maximum * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten. ** prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven