HETTANDARTSTARIEF 2020
Mondiger
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 22,16 F122A Vervolgconsult diagnostiek € 22,16 F123A Controlebezoek € 13,88 F124A Second Opinion € 104,95 F125A * Maken gebitsmodellen € 16,99 F126A Beoordelen gebitsmodellen € 61,33 F127A Multidisciplinair consult, per uur € 137,48 (multidiciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking - per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 47,66 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 16,99 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 61,33 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 29,84 F156A Beoordelen orthopantomogram € 17,49 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 52,18 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 18,69 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 52,18 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 58,31 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 114,59 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 119,85 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 138,21 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 147,24 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 348,36 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 33,15 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 566,68 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 41,44 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F533A Nacontrole beugel € 41,44 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 549,94 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 41,44 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 429,22 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 49,73 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 564,15 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 62,16 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F533A Nacontrole beugel € 41,44 Diversen F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 123,12 F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 119,85 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24 F721A Trekken tand of kies € 43,73 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 28,80 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 37,96 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 37,96 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96 F815A Verwijderen spalk € 5,83 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.357,19 Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2020
Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 22,16 F122A Vervolgconsult diagnostiek € 22,16 F123A Controlebezoek € 13,88 F124A Second Opinion € 104,95 F125A * Maken gebitsmodellen € 16,99 F126A Beoordelen gebitsmodellen € 61,33 F127A Multidisciplinair consult, per uur € 137,48 (multidiciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking - per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 47,66 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 16,99 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 61,33 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 29,84 F156A Beoordelen orthopantomogram € 17,49 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 52,18 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 18,69 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 52,18 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 58,31 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 114,59 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 119,85 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 138,21 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 147,24 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 29,01 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F531A Nacontrole beugel € 29,01 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 348,36 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 33,15 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 566,68 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 41,44 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F533A Nacontrole beugel € 41,44 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 549,94 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 41,44 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 429,22 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 49,73 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F532A Nacontrole beugel € 33,15 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 564,15 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 62,16 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 29,01 F492A Verwijderen beugel per kaak € 95,44 F533A Nacontrole beugel € 41,44 Diversen F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 123,12 F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 119,85 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24 F721A Trekken tand of kies € 43,73 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 28,80 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 37,96 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 37,96 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96 F815A Verwijderen spalk € 5,83 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.357,19 Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten.
Mondiger