HETTANDARTSTARIEF 2022
Mondiger
Informatie over Mondiger Uw website maakt Mondiger. Mondiger maakt websites voor vrije beroepsbeoefenaren en andere zelfstandigen. Wij bieden een goede prijskwaliteit - verhouding. Mondiger maakt dan ook websites met een goedkoop all-in, fair-use, tarief. Mondiger maakt al een complete website voor u inclusief normaal noodzakelijke aanpassingen gedurende één heel kalenderjaar voor € 292,50 ! Lees ook onze voorwaarden. Daarnaast ziet Mondiger het als zijn taak om voorlichting te geven aan patiënten over het tarief bij de Nederlandse tandarts. Wat doet Mondiger nog meer? Mondiger heeft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan vrije beroepsbeoefenaren en ook anderen voor zo ver de kennis daarvoor bij Mondiger aanwezig is. Mondiger is geregistreerd als klachtenfunctionaris. ( Heeft u een klacht op tandheelkundig gebeid of krijgt u te maken met een klacht, laat Mondiger u dan helpen.) Verder is Mondiger er voor hulp en voorlichting op het gebied van de computer, de administratie en financiële zaken. Ook het geven van een onafhankelijk gezond oordeel over overeenkomsten en dergelijke is mogelijk. Mondiger neemt daarbij nooit de rol over van de computerspecialist, de jurist of financieel deskundige. Het advies en hulp dient ertoe om de basis te vormen voor de inzet van een specialist op dat gebied of om te voorkomen dat de hulp van zo'n specialist onnodig moet worden ingeroepen. Het doel van de hulp of het gezonde oordeel van Mondiger is het de cliënt mogelijk te maken zelf beter te kunnen beoordelen waar hij een specialist nodig heeft of welke vragen hij aan de desbetreffende specialist kan voorleggen. Laat Mondiger u helpen en neem daarvoor contact op met Mondiger. Contact: info@mondiger.nl www.mondiger.nl 06 - 145 00 146
HETTANDARTSTARIEF 2021
Informatie over Mondiger Uw website maakt Mondiger. Mondiger maakt websites voor vrije beroepsbeoefenaren en andere zelfstandigen. Wij bieden een goede prijskwaliteit - verhouding. Mondiger maakt dan ook websites met een goedkoop all-in, fair-use, tarief. Mondiger maakt al een complete website voor u inclusief normaal noodzakelijke aanpassingen gedurende één heel kalenderjaar voor € 292,50 ! Lees ook onze voorwaarden. Daarnaast ziet Mondiger het als zijn taak om voorlichting te geven aan patiënten over het tarief bij de Nederlandse tandarts. Wat doet Mondiger nog meer? Mondiger heeft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan vrije beroepsbeoefenaren en ook anderen voor zo ver de kennis daarvoor bij Mondiger aanwezig is. Mondiger is geregistreerd als klachtenfunctionaris. ( Heeft u een klacht op tandheelkundig gebeid of krijgt u te maken met een klacht, laat Mondiger u dan helpen.) Verder is Mondiger er voor hulp en voorlichting op het gebied van de computer, de administratie en financiële zaken. Ook het geven van een onafhankelijk gezond oordeel over overeenkomsten en dergelijke is mogelijk. Mondiger neemt daarbij nooit de rol over van de computerspecialist, de jurist of financieel deskundige. Het advies en hulp dient ertoe om de basis te vormen voor de inzet van een specialist op dat gebied of om te voorkomen dat de hulp van zo'n specialist onnodig moet worden ingeroepen. Het doel van de hulp of het gezonde oordeel van Mondiger is het de cliënt mogelijk te maken zelf beter te kunnen beoordelen waar hij een specialist nodig heeft of welke vragen hij aan de desbetreffende specialist kan voorleggen. Laat Mondiger u helpen en neem daarvoor contact op met Mondiger. Contact: info@mondiger.nl www.mondiger.nl 06 - 145 00 146
Mondiger