Mondiger
Tarief 2019
Het Tandartstarief  2019 Uniform landelijke tandarts tarieven. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandarts tarief vastgesteld. Op deze website vindt u de tarieven vanaf 1 januari 2019. Voor de officiële NZa documenten over 2018 en de NZa documenten over eerdere jaren met daarin ook de desbetreffende tarieven klik hier. Ook vindt u hier richtprijzen voor tandtechniek (in eigen beheer). Hoe vind ik een bepaald tandarts tarief? Voor iedere verrichting die uw tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingen- code met bijbehorend door de NZa vastgesteld tarief. Links hiernaast vindt u de verschillende soorten verrichtingen gegroepeerd naar soort behandeling. Kies het soort behandeling en raadpleeg het tandartstarief op de bladzijde die daarbij hoort. Toelichting op de tandarts tarieven. Hoe het tandartstarief tot stand komt leest u op de pagina “Toelichting tandartsttarief”. Op deze pagina vindt u ook de officiële NZa documenten. U zoekt een tarief uit een eerder jaar Klik daarvoor hier 

Mondiger werkt in uw voordeel !

Mondiger heeft zich tot doel gesteld goede voordelige hulp te verlenen op het

gebied van de computer, het vervaardigen van een website,  de administratie

en financiële zaken. Laat Mondiger u helpen en neem daarvoor contact

op met Mondiger.

In dat kader wil Mondiger ook voorlichten over de tandartstarieven.

Mondiger wil u daarmee helpen kosten te besparen of beter in te kunnen schatten. Voor meer informatie en onze voorwaarden, verwijzen wij u naar onze website:
HetTandartsTarief . nl
Tarief 2019
Het Tandartstarief  2019 Uniform landelijke tandarts tarieven. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandarts tarief vastgesteld. Op deze website vindt u de tarieven vanaf 1 januari 2019. Voor de officiële NZa documenten over 2018 en de NZa documenten over eerdere jaren met daarin ook de desbetreffende tarieven klik hier. Ook vindt u hier richtprijzen voor tandtechniek (in eigen beheer). Hoe vind ik een bepaald tandarts tarief? Voor iedere verrichting die uw tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingen-code met bijbehorend door de NZa vastgesteld tarief. Links hiernaast vindt u de verschillende soorten verrichtingen gegroepeerd naar soort behandeling. Kies het soort behandeling en raadpleeg het tandartstarief op de bladzijde die daarbij hoort. Toelichting op de tandarts tarieven. Hoe het tandartstarief tot stand komt leest u op de pagina “Toelichting tandartsttarief”. Op deze pagina vindt u ook de officiële NZa documenten. U zoekt een tarief uit een eerder jaar Klik daarvoor hier 

Mondiger werkt in uw voordeel !

Mondiger heeft zich tot doel gesteld goede voordelige hulp te verlenen op

het gebied van de computer, het vervaardigen van een website,  de

administratie en financiële zaken. Laat Mondiger u helpen en neem

daarvoor contact op met Mondiger.

In dat kader wil Mondiger ook voorlichten over de tandartstarieven.

Mondiger wil u daarmee helpen kosten te besparen of beter in te kunnen schatten. Voor   meer   informatie   en   onze   voorwaarden,   verwijzen   wij   u   naar   onze website:
HetTandartsTarief . nl